செவ்வாய் தோஷம் இருந்தால் என்ன பரிகாரம் செய்யலாம்? I Bharathi Shridhar | அறிவோம் ஆன்மீகம் @MEGA TV​

laatste update: 04-2021


In this Video, Mrs. Bharathi Shridhar explains about the facts of Astrology, Poojas , poojas , pariharams and homams etc. Mrs. Bharathi Shridhar also gives lectures and counsels in stress management Inter personal skills, Character and Personality development and Counsels on pre and post marital problems

Stay tuned to Mega TV for the more interesting videos.
Like and Share your favorite videos and Comment on your views too.

Subscribe to Mega TV:

பூஜை அறையில் நாம் கவனிக்காத சிறிய தவறுகள்

திருப்பதி பெருமாள் வழிப்பட்ட திருப்பாச்சூர் திருக்கோவில்

இறந்தவர்களுக்கு மோட்ச தீபம் ஏற்றும் ஸ்தலங்கள் இவைதான்

Life after death! மரணத்திற்குப் பிறகு என்ன நடக்கும்?

Also, Like and Follow us on:
Facebook ➤
Twitter ➤
Instagram ➤

#barathisridhar #sevvaidhosham #megatvarivomaanmeegam #megatv

1 gedachte over “செவ்வாய் தோஷம் இருந்தால் என்ன பரிகாரம் செய்யலாம்? I Bharathi Shridhar | அறிவோம் ஆன்மீகம் @MEGA TV​”

  1. தோஷமும் பரிகாரங்களும் கிடையாது.இருந்தால் இவ்வளவு பிரச்சினைகள் இருக்காது.இததெல்லாம் ஏமாற்று வேலை.

    Beantwoorden

Plaats een reactie