2014 Veenpark-Barger Compascum-Drenthe-Nederland in 2022

laatste update: 06-2022


Het Veenpark is een Nederlands openluchtmuseum nabij het Drentse dorp Barger-Compascuum in de gemeente Emmen.
Het museum is ontstaan in het jaar 1966. De veenkolonie Barger-Compascuum bestond in dat jaar honderd jaar. Ter gelegenheid daarvan werd een openluchttentoonstelling ingericht, waar onder meer enkele oude veenkeetjes werden geplaatst. Hiermee werd de basis gelegd voor het latere openluchtmuseum, dat thans 160 hectare omvat. De openluchttentoonstelling had een aanzuigende werking: oude gereedschappen en werktuigen werden voor het museum afgestaan. Ook kon het aantal oude woningen worden uitgebreid, mede dankzij de steun van de rijksoverheid.

In het park zijn een oud veendorp ’t Aole Compas en een nederzetting uit latere tijd, de Bargermond, gereconstrueerd. In ’t Aole Compas is de beginperiode van de vervening rond 1870 met plaggenhutten in beeld gebracht. In de Bargermond is de situatie van van 1920 tot 1966 gesimuleerd. Het dorp heeft onder meer een kerk, een bruin café, een school, een molen, een bakkerij en een smederij. De geschiedenis van de turfontginning in de laatste helft van de 19e eeuw tot diep in de 20e eeuw wordt op deze wijze in beeld gebracht.

Er is tevens een permanente expositie “Veenomenale Hondsrug” waarin de geschiedenis van de vervening langs de Hondsrug wordt getoond. Daarnaast wordt ook de boekweitteelt getoond van voor de verveningsperiode. Het museum houdt een eigen schaapskudde met heideschapen op het terrein. Met een smalspoortreintje kunnen de diverse onderdelen van het park worden bezocht. Het veenriviertje de Runde loopt door het terrein. Bij de reconstructie van dit riviertje zijn ook onderdelen van het veenpark ingepast. Zo zijn er in het park enkele eilandjes gecreëerd, waarop een speeltuin is gebouwd. Op het hoogveengedeelte van het park is het proces van turfwinning te zien.