Bussum – Zuid

==>> Click Here for The Best Amsterdam Hotel Deals


==>> Click Here for other Cities Hotel Deals in The Netherlands


==>> Click Here for Hotel Jacuzzi Deals in The Netherlands


 
Bussum-Zuid is een grote, naoorlogse wijk in de Nederlandse gemeente Bussum (provincie Noord-Holland), ten zuiden van de doorgaande weg Ceintuurbaan, die voordien de zuidelijke grens van de bebouwing vormde. De postcode is 1403. De wijk bestaat inmiddels een halve eeuw. De snelle, planmatige naoorloogse nieuwbouw heeft sterk zijn stempel gedrukt op deze wijk. Langzaamaan worden bepaalde elementen inmiddels vervangen door meer hoogwaardige en zorgvuldiger ontworpen nieuwbouw, waarmee de wijk aan aanzien wint. De wijk is met name bevoorrecht door zijn bijzonder gunstige, geheel open ligging aan het Goois Natuurreservaat.
Groene Long

De wijk bestaat uit twee delen, de Westereng en de Oostereng, die van elkaar worden gescheiden door een langgerekte parkachtige strook, de zogeheten Groene Long. Deze biedt plaats aan een groene zone met speelweiden en een hertenkamp. Ten noorden van de Ceintuurbaan loopt deze zone door met sport- en recreatieterreinen en het theater- en congrescentrum Spant!. De groene long brengt ook een zekere sociale scheiding aan, hetgeen voor Bussum en het Gooi in het algemeen, niet ontypisch is. De wijk bezit echter niet het elitaire karakter van sommige andere Bussumse en Naardense woonwijken.

Aan de zuidkant grenst de wijk over de hele breedte direct aan de Bussumerheide, hetgeen zelfs voor het Gooi een unieke situering betekent. In de zuidwestpunt bezit Bussum het noordelijke stukje van de vroegere zanderij, aansluitend op de zogeheten Hilversumse sportvallei. Daar bevinden zich een drietal sportaccommodaties: het honkbalstadion van HCAW, het voetbalterrein van Allen Weerbaar (AW), en de sporthal De Zanderij.

Een spectaculaire voorziening vormt de in 2006 gereedgekomen natuurbrug Crailo, die via een breed zandlichaam in één 800 meter lange ruk over drie opeenvolgende hindernissen voert: de dubbele spoorlijn, het spooremplacement Crailoo en de provinciale weg, en zo aansluiting geeft op het Spanderswoud bij Hilversum. Hij is niet voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk, maar vormt het domein van ruiters, fietsers, wandelaars en de op de heide en in het bos vrij levende dieren, waaronder reeën. Doordat deze brug op de oorspronkelijke hoogte van de door afgraving ontstane utilitaire terreinen ligt, wordt het natuurgebied weer aangeheeld en ligt de ondergelegen infrastructuur nu als het ware in een tunnel.

In de zestiger jaren van de 20e eeuw werd deze zuidelijke uitbreiding als een rustige, typische woonwijk gebouwd. De wijk heeft vooral in de Oostereng slechts weinig hoogbouw, weinig winkelgelegenheid en publieke functies; de laatste bestaan uit twee successieve dépendances van de bibliotheek, alsmede een kerk. Enkele scholen zijn inmiddels opgeheven. De wijk is voorzien van een drietal grote complexen voor ouderen (een in de Westereng, twee in de Oostereng). Zij vormde de laatste substantiële uitbreiding van Bussum, dat erg krap in zijn grondgebied zit en met deze uitbreiding praktisch geheel was volgebouwd.

Alleen de tegen Bussum aan gelegen Hilversumse Meent is een nog latere uitbreiding aan de westkant van Bussum, daterend uit de tweede helft van de jaren zeventig. Logistiek en infrastructureel kan die ook als nieuwbouw bij Bussum beschouwd worden, maar formeel behoort deze wijk tot de gemeente Hilversum, dat deze grond door een eerdere gebiedsruil met Bussum had verworven.
Station Bussum Zuid

Aan het westelijk einde van de wijk ligt, aan de overzijde van de spoorlijn en lager gelegen, het gelijknamig spoorwegstation Bussum Zuid, een parkeer- en reis-station, dat in mei 1966 werd geopend. Bij dit station ligt een Bastion-hotel en een ruim parkeerterrein, ten dele ook bestemd voor vrachtwagens. Met de heringebruikname van station Hilversum als intercitystation in december 2007 is de sneltrein serie 5800 (Amsterdam Centraal-Amersfoort vervangen door een sprinter, waardoor Bussum Zuid een kwartierdienst met Hilversum, Naarden-Bussum en Weesp heeft gekregen. Sindsdien wordt het parkeerterrein van station Bussum Zuid ook veel door Hilversummers en andere niet-Bussumers gebruikt.

==>> Click Here for The Best Amsterdam Hotel Deals


==>> Click Here for other Cities Hotel Deals in The Netherlands


==>> Click Here for Hotel Jacuzzi Deals in The Netherlands


 

5 gedachten over “Bussum – Zuid”

  1. in de van Galenlaan 1952 geboren en 1965 naar het buitenland verhuist, woon nu in Managua/Nicaragua, en iedere keer wanneer ik in Nederland ben ga ik nog effe snel kijken, jammer genoeg vergrijst Bussum wel, maar ik vindt het nog steeds prachtig.

    Beantwoorden

Plaats een reactie