Eredienst zondag 3 januari 2021 live vanuit de Koningskerk in 2022

laatste update: 06-2022


TWEEDE ZONDAG NA KERSTMIS: We hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid. Joh. 1: 14 (WV)
Voorganger: Ds. Tobias Buchholz
Ouderling van dienst: Zr. Lisette Uitenwerf
Organist: Br. Andre Potter
Voor de collecte:
EEN GEZEGENDE WEEK