Hajé Hotels en Restaurants over hun aanpassingen in de 1,5 meter economie in 2022

laatste update: 08-2022


Hoe gaat Hajé Hotels en Restaurants om met de 1,5 meter economie. Welke maatregelen hebben zij genomen.