hallelujah Handel Concertkoor Zuid-Holland in 2022

laatste update: 05-2022


foto-impressie van Messiah op 20 dec 2013 in Dorpskerk in Nootdorp door het Concertkoor Zuid-Holland olv Harry Over.
Meer op www.concertkoorzuidholland.nl