Het grootste hotel van Rotterdam in 2022

laatste update: 06-2022


Het Rotterdamse havengebied biedt ’s nachts voortaan onderdak aan 1500 hotelgasten. Hotel At Work vangt de duizenden mensen op die de komende jaren op de Maasvlakte aan de slag gaan.