Kasteel Oud-Poelgeest: Canadese bevrijders in 2022

laatste update: 06-2022


Toen de Duitsers vertrokken, arriveerden de Canadezen. Die waren erg populair bij de meisjes in het dorp. Daar was niet iedereen even blij mee, zo vertelt Freek Lugt. Deze film maakt onderdeel uit van het project Verhalen van Landgoederen en Buitenplaatsen in de Tweede Wereldoorlog.

Disclaimer: Voor de films uit dit project is gebruik gemaakt van foto- en filmmateriaal van derden. Waar sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk, hebben wij zoveel mogelijk geprobeerd de rechthebbende(n) te achterhalen en toestemming te verkrijgen voor het gebruik daarvan. Mocht u van mening zijn dat uw materiaal ten onrechte is gebruikt en wij er er niet in geslaagd zijn u als rechthebbende te achterhalen met als doel u vooraf toestemming te vragen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met info@erfgoedhuis-zh.nl.