Livestream ” De Kommel” – Gebedsavond, woensdag 10.03.2021 in 2021

laatste update: 04-2021


Gebed tot de H. Jozef:
Heilige Jozef,
als Gemeenschap wijden wij ons aan u toe.
Wees op de weg van het heil
en bij onze inzet voor de Kerk
te allen tijde onze geestelijke vader
en onze beschermer.
Verkrijg voor ons zuiverheid van hart
en groei in het geestelijk leven.
Geef dat al wat wij doen
dient tot meerdere eer en glorie van God.
Geef dat wij één blijven
met het Goddelijk Hart van Jezus,
met het Onbevlekt Hart van Maria,
en met u, heilige Jozef!
Amen.

Lied 244:
Heilige Jozef, heilige Jozef, gij die mijn geest’lijke vader zijt,
zie nu vol liefde, zie nu vol liefde, zie nu vol liefde op ons neer!

1. V.: Leer mij om zoals gij voor Jezus en Maria te leven.
Verkrijg voor mij een voortdurend groeien in de liefde!

2. V.: Verkrijg voor mij de openheid van hart en geest die u siert!
En leid mij aan uw hand naar de grootste dag van mijn leven:
mijn intreden in de hemel, mijn intreden in de hemel!

Lied 246
Hoe kan ik mijn dank betuigen (Ps.116)
voor al wat Gij mij gaf?
De kelk van het heil zal ik heffen:
Uw Naam, Heer, roep ik aan.

1. Het maakt mij gelukkig, zo zielsgelukkig,
dat Gij mij verlost en vernieuwt;
want toen ik U aanriep, hebt Gij geluisterd:
Gij hebt naar mijn smeken gehoord.
Toen pijn en verdriet, doodsangst mij kwelde,
riep ik tot U, Heer mijn God:
“Ach, spaar toch mijn leven, Heer, wees mijn redding,
want ik vertrouw op U, mijn Redder en toeverlaat!”

2. Gij, Heer, zijt genadig, trouw en rechtvaardig,
barmhartig voor wie U erkent.
Gij waakt over zwakken, over misdeelden,
bij U vind ik redding en troost.
Mijn ziel komt tot rust. Gij zult toch zorgen.
Gij hebt gered van de dood,
mijn ogen van tranen, voeten van stoten.
‘k Wandel nu in Uw licht, voor ’t aanschijn van U, de Heer!

3. Ik blijf dus vertrouwen, ook in ellende,
wanneer ik in duisternis zit.
Al is er verwarring en geen vertroosting,
geen enkele mens die mij ziet,
dan blijft mij steeds bij: ik ben toch kostbaar
in ’t oog van God, onze Heer.
Uw dienaar voor immer, zoon van Uw dienstmaagd:
dat ik Uw wil volbreng, hier in Uw Jeruzalem!

Lied 98
Wij volgen ’t geheim van de liefde, wij volgen ’t geheim van het hart,
wij volgen ’t geheim van Jezus,

1. want Hij keek ons liefdevol aan en riep ons bij onze naam,
om Hem te volgen naar Jeruzalem.

Wij volgen ’t geheim van de liefde…

2. want Hij is de levende Weg die leidt naar Jeruzalem,
alwaar Hij zich aan God de Vader geeft.

In Jeruzalem, in Jeruzalem, daar wordt zwakheid tot kracht!
In Jeruzalem, in Jeruzalem, daar is alles volbracht!
(Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!)

Wij volgen ’t geheim van de liefde…

3. want Hij schonk verlossing en heil, toen Hij voor ons stierf aan ’t
kruis en bloed en water stroomde uit Zijn zij.

Wij volgen ’t geheim van de liefde…

4. want Hij die verrees uit de dood, werd levende Bron van heil
voor ieder die wil leven in Zijn Naam.

In Jeruzalem, in Jeruzalem, daar wordt zwakheid tot kracht!
In Jeruzalem, in Jeruzalem, daar is alles volbracht!
( Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! )

Wij volgen ’t geheim van de liefde…

5. want Hij heeft beloofd dat de Geest zal komen met troost en
vuur, om ons te laten delen in Zijn kracht.

Wij volgen ’t geheim van de liefde…

6. want God zendt de Heilige Geest aan wie samen zijn in Zijn
Naam en vruchtbaar willen worden voor Zijn Rijk.

In Jeruzalem, in Jeruzalem, daar wordt zwakheid tot kracht!
In Jeruzalem, in Jeruzalem, daar is alles volbracht!
( Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! )

Plaats een reactie