Livestream Webcam Oostersluis

==>> Click Here for The Best Amsterdam Hotel Deals


==>> Click Here for other Cities Hotel Deals in The Netherlands


==>> Click Here for Hotel Jacuzzi Deals in The Netherlands


 
NL – De Oostersluis is de grote schutsluis tussen het Van starkenborghkanaal en het Eemskanaal. De sluis ligt aan de oostzijde van de stad Groningen, in de waterscheiding tussen de boezem van de Waterwolf en die van het Eemskanaal. De sluis is 194,80 meter lang en 16 meter breed en wordt dagelijks gebruikt door tientallen schepen van zowel de beroepsvaart als de pleziervaart. De webcam is 24 uur per dag en 7 dagen in de week online, om u een blik te geven wat er in de Oostersluis en omgeving gebeurt.

————-
ENG – The Oostersluis the large lock between the Van Starkenborghkanaal and Eemskanaal. The lock is located on the east side of the city of Groningen in the watershed between the bosom of the Waterwolf and that of the Ems Canal. The lock is 194.80 meters long and 16 meters wide and is used daily by dozens of ships from both the commercial and recreational boating. The webcam is available 24 hours a day, 7 days a week online, to give you a glance what is happening in the Oostersluis.

==>> Click Here for The Best Amsterdam Hotel Deals


==>> Click Here for other Cities Hotel Deals in The Netherlands


==>> Click Here for Hotel Jacuzzi Deals in The Netherlands


 

Plaats een reactie