Netherlands Noord-Holland Monnickendam stone facade Historical city gevelstenen

==>> Click Here for The Best Amsterdam Hotel Deals


==>> Click Here for other Cities Hotel Deals in The Netherlands


==>> Click Here for Hotel Jacuzzi Deals in The Netherlands


 
Monnickendam city in the Dutch province of North Holland. It is a part of the municipality of Waterland, and lies on the coast of the IJsselmeer, about 8 km southeast of Purmerend. It received city rights in 1355 and suffered a lot of damage during the fires of 1500 and 1513.
Monnikendam was also the name of a number of warships – mainly built at the port of that name – during the Anglo-Dutch Wars.
Monnickendam was a separate municipality until 1991, when it was merged into Waterland. Although it is a small fishing village today, it was an important port in earlier centuries. It possesses a seventeenth century weigh house, once used by merchants and port officials, and a bell tower that dates from 1591. The fourteenth century church of St. Nicholas, renovated in 1602, is particularly notable. The synagogue was built in 1894. Jewish families named Monnikendam trace their roots to this town.
The town was the site of an artist’s colony in the early twentieth century.

About scleroderma:

Blog Cuba, Egypt, France, Italy and the Netherlands can be found at:

All about dollhouses and miniatures can be found at:

Over sclerodermie:

Artikelen over Cuba, Egypte, Frankrijk, Italië en Nederland zijn te vinden op:

Alles over poppenhuizen en miniaturen vind je op:

Monnickendam is een stad in de gemeente Waterland, Nederlandse provincie Noord-Holland, gelegen aan de Gouwzee . Monnickendam is een monumentaal stadje dat een rijke geschiedenis kent.

Op 25 februari 1355 — de dag na Sint Matthijsdag — verkreeg Monnickendam van de graaf van Holland handvesten en privileges, ook wel stadsrechten genaamd. Monnickendam vielen belangrijke voorrechten ten deel, waardoor de stad samen met andere steden (van Holland) goed op de kaart kwam te staan. De stad Monnickendam vormde een eigen rechtskring met een eigen wetgeving, een eigen rechtspraak en een eigen bestuur. Dit betekende het begin van verdere groei. Een kerk werd gebouwd op de driesprong Kerkstraat, Noordeinde, Middendam. Tegenwoordig resteert alleen hiervan de Speeltoren.

In 1356 werd ook begonnen met de uitbreiding van de stad en omstreeks 1400 werd nabij de huidige Grote- of Sint Nicolaaskerk een klooster gebouwd met de naam Mariëngaarde. De Grote Kerk of Sint Nicolaaskerk is na 1400 gebouwd.

In 1575 werd de ommuring van de stad vervangen door een omwalling met vier poorten en vier bastions. Op het bastion voor de Zuiderpoort werd later de joodse begraafplaats ingericht; daar is een restant van de muur nog aanwezig. Van de rest van de omwalling getuigt alleen de vesting, een wandelpad om het grootste gedeelte van de historische stad.

Het is niet zo eenvoudig een volledig beeld te vormen van Monnickendam in de veertiende eeuw, omdat er geen afbeeldingen van bewaard zijn gebleven. Wel weten we dat Monnickendam in die tijd een duidelijke bestuurlijke of economische centrumfunctie en een bevolkingsomvang had, die rechtvaardigden dat het stadsrechten kreeg.

==>> Click Here for The Best Amsterdam Hotel Deals


==>> Click Here for other Cities Hotel Deals in The Netherlands


==>> Click Here for Hotel Jacuzzi Deals in The Netherlands


 

Plaats een reactie