Netherlands Zuid-Holland Brielle Sailor Asyl Zeemansasyl op Asylplein in Brielle

==>> Click Here for The Best Amsterdam Hotel Deals


==>> Click Here for other Cities Hotel Deals in The Netherlands


==>> Click Here for Hotel Jacuzzi Deals in The Netherlands


 
Former Asyl in Brielle for Old and Poor Mariners. The building was donated by the people in 1872 to celebrate the 300 years of liberation. The building was not completed, the left wing is missing. Originally the building intended to house sailors. Currently, they are “normal” rental. Beautiful location on the rose park. The Zeenymph the statue, unveiled by King William III, symbolizes the regained freedom. The nymph points with her hand in the direction from where the liberators sailed into.

About scleroderma:

Blog Cuba, Egypt, France, Italy and the Netherlands can be found at:

All about dollhouses and miniatures can be found at:

Over sclerodermie:

Artikelen over Cuba, Egypte, Frankrijk, Italië en Nederland zijn te vinden op:

Alles over poppenhuizen en miniaturen vind je op:

Voormalig Asyl voor Oude en Gebrekkige Zeelieden. Het gebouw werd in 1872 geschonken door de bevolking ter gelegenheid van de 300 jarige bevrijding van Den Briel door de Watergeuzen. Het gebouw is niet voltooid: de linkervleugel ontbreekt. Oorspronkelijk was het gebouw alleen bestemd voor de huisvesting van zeelieden. Thans zijn het “gewone” huurwoningen. Fraaie ligging aan het keurig verzorgde rozenpark. Het standbeeld De Zeenymph, onthuld door koning Willem III, symboliseert de herkregen vrijheid. De nymf wijst met haar hand in de richting van waar de bevrijders, de Watergeuzen, binnenvoeren.

==>> Click Here for The Best Amsterdam Hotel Deals


==>> Click Here for other Cities Hotel Deals in The Netherlands


==>> Click Here for Hotel Jacuzzi Deals in The Netherlands


 

Plaats een reactie