Nieuwbouw Van der Valk Hotel ‘s Hertogenbosch-Vught blijft schaakspel

laatste update: 05-2022


Te gast bij Blikveld van 17 juli was general manager, Peter Raaijmakers, van Hotel Vught. Hij gaf een uiteenzetting over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw. Een van de vereisten, die de gemeente heeft gesteld is een participatieplan waar de huisarchitect mee bezig is. Het plan houdt in dat met alle belangrijke partijen gesproken wordt en waarmee stappen vooruit gezet gaan worden. De bedoeling is tenslotte om alle partijen op een lijn te krijgen, zodat er een gedragen uitwerking van het plan gemaakt kan worden.