Oppositie: Groningen moet een wethouder inleveren


De gemeente Groningen moet het met een wethouder minder gaan doen. Dat vinden de oppositiepartijen SP, VVD, CDA en de Stadspartij. Het zou 400 duizend euro opleveren.

Er moet flink bezuinigd worden en de vier partijen vinden dat het gemeentebestuur het goede voorbeeld moet geven: “De gemeente Groningen moet grote financiële tekorten wegwerken. Op verschillende terreinen, zoals de zorg, sport, wonen, groenbeheer en onderhoud van de openbare ruimte doet het college bezuinigingsvoorstellen. Dan lijkt het rechtvaardig wanneer het college ook naar zichzelf kijkt”.

Het oude college van B&W van Groningen telde voor de herindeling vijf wethouders, momenteel zijn het er zeven. De oppositie vindt zeven wethouders wat veel.

Plaats een reactie