STZ Event 20 Juni 2019 Van der Valk Hotel Utrecht in 2022

laatste update: 08-2022


“Heeft u al eens gehoord van het MuzIC project?”

Meestal werken we alleen of in duo aan het ziekbed op de Intensive Care van vijf Nederlandse ziekenhuizen die meewerken aan het pilot project MuzIC (spreek uit: muzicé) om live muziek structureel aan te bieden als deel van de complementaire zorg voor de ernstig zieke patienten. We spelen heel zachtjes, op t ritme van de ademhaling van de patient, mooie melodieen om verlichting te brengen voor de fysieke en emotionele pijn van patienten en hun naasten. De ervaring leert dat verpleegkundigen en artsen ook mee genieten van de ontspanning en sfeer die ontstaat tijdens de tweewekelijkse muzikale interacties.

Op het STZ Event was het even helemaal anders. Met een gitaar, twee harpen, een cello, een viool en altviool blijken we een heerlijk ensemble te vormen. Een groep muzikanten die samenspelend moeilijk boven het geroezemoes in de lobby van het van der Valk Hotel uitkwam. Zoveel is er te bespreken kennelijk voor de congresgangers, dat de muziek nauwelijks hoorbaar was. “Maar jullie moeten met de mensen in gesprek gaan!” droeg projectleider Lorette Gijsbers ons op. Dat zijn we niet gewend, althans, niet zonder instrument, best lastig om mensen lukraak aan te spreken.

Gelukkig mogen we ook even het podium op. Aan het einde van het event, na een knallende prijsuitrijking wordt het opeens helemaal stil. De cello, op podium, zet in: 4 akkoorden, heel subtiel. Dan voegt vanuit de achterkant van de zaal een gitaar in en vervolgens via de flanken twee harpen die met kabbelende drieklanken de zaal vullen. De altviool start de melodie en als laatste de viool: de Wals van Amelie is compleet. Als we op het podium staan is het doodstil geworden, ontroering in de ogen van het publiek.
De dagvoorzitter stelt ons voor: dit is het werk dat we mogen doen op de IC van verschillende ziekenhuizen, om het welzijn van de patienten te verhogen en het post-IC syndroom te verzachten.

Na afloop, tijdens de borrel, is het opeens veel minder moeilijk om met mensen in gesprek te gaan. “Had u al eerder gehoord van het MuzIC project?” En dan volgt een boeiende dialoog over de bijdrage van muziek en het specialisme om als muzikant te spelen op IC, MC en Neo. We worden hiervoor getraind en ondersteund, het si niet zomaar een deuntje komen spelen, maar heel goed kijken en afstemmen op de situatie van de patient en familie. Prachtig werk. Ik kijk nu al uit naar de eerstvolgende intervisie dag, een gelegenheid tot uitwisselen en ook om weer samen te spelen met deze fantastische musici.

Lies Joosten, harpiste namens MuzIC