WebCam.NL | yipgroup.com | live ultraHD Pan Tilt Zoom camera Dam Amsterdam.

laatste update: 04-2021


Live ultraHD Pan Tilt Zoom camera voor sfeervolle beelden vanaf de Dam in Amsterdam.

De Dam is een plein in het centrum van Amsterdam. Het is het historische hart van de stad en de locatie van veel evenementen van nationale betekenis. Aan en op de Dam staan het Koninklijk Paleis, de Nieuwe Kerk en het Nationaal Monument, waar de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking wordt gehouden.

De Dam ligt ongeveer 750 meter ten zuiden van het Centraal Station. Het plein is rechthoekig, van noord naar zuid ongeveer 100 meter breed en van west naar oost ongeveer 200 meter lang. De Dam verbindt de straten Damrak en Rokin, die van het Centraal Station naar het Muntplein lopen. Op de Dam komen ook bekende straten uit als Nieuwendijk, Kalverstraat, Warmoesstraat, Nes, Damstraat en de Paleisstraat.

Aan het plein staan enkele markante gebouwen. Aan de westzijde het Paleis op de Dam, dat aanvankelijk als stadhuis diende (in gebruik genomen in 1655), maar sinds 1808 een koninklijk paleis is. Verder bevinden de Nieuwe Kerk en o.a. wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds.

Aan de oostelijke kant van het plein bevindt zich het Nationaal Monument, dat in 1956 werd opgericht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Eveneens aan de oostzijde van het plein bevindt zich Hotel Krasnapolsky waar de webcam naast hangt. Aan de noordoostzijde staat de Amsterdamse vestiging van het warenhuis De Bijenkorf. De gebouwen maken de Dam tot een toeristische trekpleister.

Klik op Instellingen (tandwieltje) rechtsonder en kies voor 2160p 4K voor live ultraHD weergave.
ultraHD Pan Tilt Zoom camera geleverd door

Bekijk een sfeerimpressie van de webcam op een zonnige dag in November:

[English] Live ultraHD Pan Tilt Zoom camera with atmospheric images from Dam Square in Amsterdam, The Netherlands.

Dam Square is a square in the center of Amsterdam. It is the historic heart of the city and the site of many events of national significance. On and on Dam Square are the Royal Palace, the Nieuwe Kerk and the National Monument, where the annual National Remembrance Day is held.

Dam Square is located about 750 meters south of Central Station. The square is rectangular, about 100 meters wide from north to south and about 200 meters long from west to east. Dam Square connects the streets Damrak and Rokin, which run from Central Station to Muntplein. Well-known streets such as Nieuwendijk, Kalverstraat, Warmoesstraat, Nes, Damstraat and Paleisstraat will also end on Dam Square.

There are several striking buildings on the square. On the west side, the Royal Palace on Dam Square, which initially served as a town hall (opened in 1655), but has been a royal palace since 1808. Furthermore, the Nieuwe Kerk and Madame Tussauds wax museum are located.

On the eastern side of the square is the National Monument, which was erected in 1956 in memory of the victims of World War II. Also on the east side of the square is Hotel Krasnapolsky where the webcam is located next to it. On the northeast side is the Amsterdam branch of the department store De Bijenkorf. The buildings make Dam Square a tourist attraction.

Click on Settings (cogwheel) right-hand corner and choose 2160p 4K for a live stream in ultraHD quality. ultraHD Pan Tilt Zoom camera supplied by

Watch a 10-minute video of the webcam on a sunny day in November: A

Plaats een reactie