Wellness Hotelkamer Boeken in 2022

laatste update: 08-2022

Wellness: Wees gezond en geniet!

Wellness is, in zijn basisbegrip, een holistische levensstijl die lichaam, geest, ziel en omgeving omvat. Wellness als levensstijl is gebaseerd op  vier pijlers:  voeding, beweging, sociale contacten en ontspanning. Deze pijlers zijn onderling van elkaar afhankelijk in het streven naar persoonlijke excellentie.

Iemand met deze levensstijl , verhoogt zijn levenskwaliteit op een plezierige manier. Denk hierbij aan het individueel opbouwen en ontwikkelen van een basisfitnessniveau, het actief kunnen ontspannen en verwerken van stress, kennis over evenwichtige voeding en het vergroten van de levensvreugde in het algemeen.

Oorsprong

De term wellness vindt zijn oorsprong in de Anglo-Amerikaanse wereld. Zoals beschreven door professor Kai-Torsten Illing in het ‘Handbuch Freizeitsoziologie’ (uitgegeven door Springer VS 2015), werd de term ‘Wellness’ al uitgevonden in de Oxford Dictionary in 1654. Hier werd het gebruik van het woord “wealnease” voor het eerst gedocumenteerd in een brief van de Schot Archibald Johnston Lord Wariston om de gezondheidstoestand van zijn dochter te beschrijven.

“Ik … zegende God … voor de welstand van mijn dochter”

(Oxford Engels Woordenboek 1971b, blz. 3738)

In deze oudere context betekende welzijn dus gezondheid en algemeen welzijn. Pas later werd wellness vervangen door de term ‘health’ voor gezondheid in het Anglo-Amerikaanse taalgebied. Volgens professor Illing is de stelling dat de term wellness een volledig nieuw concept van de 20e eeuw is, onjuist. In het beste geval zou je kunnen zeggen dat deze al zeer oude term een ​​gewijzigde betekenis heeft gekregen door de Amerikaanse fitnessindustrie met de nadruk op welzijn en fitness.

Vanaf het midden van de 20e eeuw verspreidde wellness zich over de hele wereld als een holistisch concept van gezondheid. De Amerikaanse arts Halbert L. Dunn nam het woord in die tijd weer ter hand en gebruikte wellness voor een concept waarin de harmonie van lichaam, geest en ziel centraal staat in een gezond leven. Volgens hem is elk individu verantwoordelijk voor deze voortdurende balans van zijn persoonlijke uitmuntendheid. – Op de vraag van zijn collega’s waarom hij ‘wellness’ zou gebruiken en niet de bekende term ‘health-care’ (gezondheidszorg), was zijn laconieke antwoord: “Omdat niemand naar de gezondheidszorg luistert.

In de jaren zeventig werd het woord ‘wellness’ weer opgepakt. De socioloog Donald B. Ardell en de arts John W. Travis hebben wellness als een nieuw gezondheidsmodel ontwikkeld om de stijgende kosten van het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem tegen te gaan. Het doel was om de bevolking te motiveren om een ​​onafhankelijke bijdrage te leveren aan de gezondheid. De focus van de wellnessbeweging lag dus, zoals eerder bij Halbert Dunn, op zelfgeïnitieerde gezondheidsbevordering.

Welnesshotelboeken2

Wellness: de definitie

Dr. Donald Ardell, een van de pioniers van de wellnessbeweging in de VS, definieert wellness als levensstijl en filosofie:

“Wellness is deels een levensstijl, deels een levenshouding en bovendien een levensbeschouwing. Wellness is een bewuste inzet voor persoonlijke uitmuntendheid. Wellness is gebaseerd op een duidelijk verantwoordelijkheidsgevoel, vooral voor de eigen gezondheid en daarnaast voor een alomvattende kwaliteit van leven in het algemeen. Wellness omvat de fysieke, mentale en spirituele aspecten van het zijn. Een wellness-levensstijl is een soort levenskunst. Als het bewust wordt ontwikkeld en verbeterd door nieuwe ervaringen, nieuwe kennis en veranderende omstandigheden, zijn de vooruitzichten voor een een goed en vervuld leven drastisch verbeterd. Dit hangt altijd samen met persoonlijke uitmuntendheid op gebieden zoals fitness, tijd- en stressbeheer en waardering voor zichzelf, evenals een passende constructieve benadering van zichzelf. Wellness vereist een nooit eindigende nieuwsgierigheid naar plannen, waarden en de zin van het leven”.

Zoals zoveel trends vond de term wellness uit Amerika zijn weg naar Europa. Tijdens de reis over zee veranderde het begrip wellness echter aanvankelijk. Vanuit een holistische benadering in Amerika werd het aanvankelijk synoniem voor ontspanning en welzijn in Centraal-Europa. Sinds 2000 wordt de term wellness ook in Europa opgevat als een holistische levensstijl gebaseerd op de vier pijlers voeding, beweging, ontspanning en sociale contacten.

Wellness: verschillen in betekenis

Hoewel de term wellness in zijn oorspronkelijke betekenis staat voor “gezondheid” en “welzijn”, zijn er verschillen in de inhoud van deze term in Midden-Europese en Engelstalige landen. In Centraal-Europese landen is wellness direct gerelateerd aan vrijetijds- en toeristische voorzieningen, bijvoorbeeld wellnesshotels, wellnessafdelingen, enz. Hier gaat het om diensten op het gebied van gezondheid, preventie, welzijn, ontspanning en lichaamsoptimalisatie. Wellness is in deze context puur een betalende dienst.

In Engelstalige landen wordt de term wellness vaak gebruikt in verband met bedrijfsgezondheidszorg. Vele bedrijven ondersteunen hun medewerkers op het gebied van gezondheid en preventie (ook wel ‘corporate health’ genoemd). De aangesloten instellingen worden bijvoorbeeld ‘wellnesscentra’ of ‘gezondheid- & wellnesscentra’ genoemd. (Bron: Prof. Kai Torsten Illing, Handbuch Freizeitsoziologie, uitgegeven door Springer VS 2015).

Wellness is gebaseerd op vier pijlers: wat houdt het in en hoe werkt het?

1. voeding:

Een gezonde, evenwichtige voeding is de basis voor een goed lichaamsgevoel. Het zorgt voor een voldoende toevoer van vitale voedingsstoffen en is de “brandstof” van het lichaam.

2. oefeningen:

Sport houdt lichaam en geest fit. Regelmatige lichaamsbeweging, gepaste inspanning, plezier en motivatie in de sport zijn de sleutel tot langdurige fitheid.

3. sociale en emotionele steun:

Digitaal of analoog: mensen zijn sociale wezens. Vriendschappen en relaties maken mensen dus gelukkig en zorgen voor emotionele en sociale stabiliteit.

4. ontspanning:

Of je nu mediteert, regelmatige wandelt of gewoon een pauze neemt tijdens het dagelijks leven, ontspanningspauzes zijn van enorm belang voor het fysieke en mentale welzijn.

“Wellness betekent een blijvend engagement aangaan – voor persoonlijke uitmuntendheid van lichaam, geest en ziel. Dit verhoogt dramatisch de vooruitzichten op een vervuld en gezond leven tot op hoge leeftijd” (Dr. John Travis)

Welnesshotelboeken1

Wellness in Duitstalig Europa: van luxe tot levensbeschouwing

Begin jaren negentig kwam de term wellness naar Europa. Aanvankelijk in de toeristische sector, was de Oostenrijkse hotelindustrie de pionier op dit gebied. Waarom in het toerisme is dan een legitieme vraag. Het antwoord is simpel: in die tijd werd het kuuroordsysteem in Centraal-Europa zeer efficiënt gebruikt en opgezet als een curatieve gezondheidsvakantie die volledig werd gefinancierd door zorgverzekeraars.

De Amerikaanse zelfbetalersmentaliteit voor zorgkosten had dan ook geen economische voedingsbodem in het Duitstalige zorgstelsel in Europa. De toeristische sector ontdekte echter een manier om de zelfbetaler een meer veelzijdige (preventieve) vakantie te bieden met ‘wellness in het hotel’. Meer comfort, meer genieten en meer ontspanning, maar minder vroeg opstaan ​​- en dat allemaal met je partner.

Ook nu nog is wellness-toerisme een bloeiende markt, en dat wereldwijd. Nergens anders is er een vakantieresort in het 4 + tot 5 sterren segment dat wordt gebouwd zonder de bijbehorende spa- en wellness-faciliteiten.

In 1997 richtten 17 Duitse vakantiehoteliers, die wellness al begrepen als “be well and enjoy”, de samenwerking op van “Wellness-Hotels & Resorts” onder het handelsmerk van de ‘Wellness Tree’. Hiermee werd de eerste steen gelegd voor een uniform begrip van ‘wellness in het hotel’. Dit werd onder meer gewaarborgd door een catalogus van criteria die de vereisten voor een wellness hotel definieerde en zorgde voor een uniform begrip van wellness hotels. Deze kwaliteitscriteria voor wellness hotels worden vandaag de dag nog steeds erkend op de Duitse hotelmarkt.

Hoe ervaart men wellness?

Volgens de definitie van Donald Ardell is wellness – zoals hierboven beschreven – een holistische levensstijl. Het gaat dus niet alleen om de individuele beleving, maar ook om de integratie van het wellness-concept in het dagelijks leven. Wellness kan dus een wandeling door het bos zijn, een frisse salade voor de lunch, een kerkbezoek of een concert met vrienden – waarbij zelf muziek maken of met een groep vrienden ook een belangrijke (sociale) component voor de ziel kan zijn. Wellness  “ervaren” kan dus verschillen van individu tot individu.

Zit er wellness in alles wat wellness genoemd wordt?

Wellness is al sinds de jaren 90 een populair modewoord en wordt aan veel producten toegevoegd als een – in principe positief geladen – term. Natuurlijk suggereert het toevoegen van ‘wellness’ altijd dat het product goed is voor uw gezondheid en welzijn. Er is dan ook een ruim aanbod aan ogenschijnlijke wellness-producten: van wellness-yoghurt en -drankjes, wellness-sokken, wellness(trainings)-pakken tot ‘wellness voor in de auto’. Dit heeft niets te maken met de definitie van wellness door Donald Ardell en Dr. John Travis, maar is pure marketing.

Waarom is welzijn belangrijk?

Wellness als levensconcept heeft als doel lichaam, geest en ziel in harmonie te brengen en is gericht op individueel welzijn. Het bijzondere is dat de manier om dit te bereiken niet voorgeschreven is, maar er zijn veel individuele mogelijkheden om je eigen ‘wellness levensstijl’ te ontwikkelen. Uit een scala aan aanbiedingen uit de verschillende gebieden van het bovengenoemde 4-pijlerconcept, kan elke persoon dus zelf beslissen waar hij zich op wil concentreren. Wellness dient om de gezondheid in stand te houden en kan daarom worden gezien als preventie. Het gaat om het voorkomen van ziekten en het handhaven van een zelf gedefinieerd niveau van gezondheidstevredenheid. Dit betekent dat een persoon een gezondheidsniveau bereikt en behoudt waarmee hij of zij blijvend tevreden is. Het is een proces van het voortdurend verbeteren van het eigen welzijn.

Meer artikelen

Hotelkamers Eindhoven Met Jacuzzi
Hotelkamers Met Jacuzzi in Eindhoven
Hotelkamer Halve Dag

Luxe Hotelkamer Met Jacuzzi of Bubbelbad Aanbiedingen
Boek nu snel en voordelig uw jacuzzi hotelkamer bij HotelBubbelBad.nl

Fletcher Hotels Aanbiedingen
Bekijk de nieuwste aanbiedingen bij Fletcher Hotels >>

Fletcher Hotels Arrangementen
Bekijk de leukste compleet verzorgde arrangementen >>